Bæredygtige tiltag

Rensningsproces af Olien

Vi følger en grundig og omhyggelig proces for at rense den brugte fritureolie, vi indsamler. Dette omfatter filtrering for at fjerne faste partikler og sediment, dekantering for at adskille olie og vand, og yderligere rensning for at sikre, at olien er klar til HVO diesel produktion. Vores simple rensningsteknologi sikrer, at den genbrugte olie er af højeste kvalitet. Den bliver testet for indhold af vand og urenheder, inden den transporteres i tankbiler til det endelige raffinaderi.

Håndtering af Urenheder

Under vores rensningsproces fjerner vi forskellige urenheder, herunder faste partikler, sediment og vand. Alt det, der bliver filtreret ud, herunder madrester, leveres til HCS's forbehandlingsanlæg, hvor det indgår i en biomassepulp til gasproduktion på Hashøj Biogas. Vandet, der bliver skilt fra, ender også på HCS's forbehandlingsanlæg, hvor det indgår i processen.

Vask af Tønder og Gulve

Vores tønder og gulve bliver rengjort grundigt og regelmæssigt for at sikre optimal hygiejne og effektivitet, og den olie, der spildes, bliver opsamlet til genbrug. Vi bruger miljøvenlige og bionedbrydelige rengøringsmidler og metoder, der minimerer vandforbruget - vi er helt nede på at bruge 5,5 liter vand pr. tønde, der bliver vasket. Alt vand bliver opsamlet og indgår i processen i HCS's forbehandlingsanlæg.

Håndtering af Spildevand

Alt vores spildevand bliver opsamlet og genanvendt. Vi tror på den cirkulære økonomi og bestræber os på at genanvende så meget vand som muligt i vores processer.

Genbrug af Udstyr

Vi prioriterer genbrug af vores udstyr, når det er muligt. Dette omfatter vedligeholdelse og reparation af eksisterende udstyr samt genbrug og genanvendelse af materialer, når udstyr skal udskiftes. Vi tror på at minimere vores miljøpåvirkning gennem ansvarlig ressourceforvaltning.